Корпорацiя ПромEкономСервiс
info@pe-service.com.ua тел.: +38 (095) 880-37-89
тел.: +38 (050) 602-83-58
РУС УКР ENG
ФАЙЛИ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ
 
ТIГ
ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГОРІННЯ
Технологія інтенсифікації горіння палива (ТІГ) дозволяє реально скорочувати на 1,0...3,6%  видаток будь-якого палива, що спалюється, на теплогенерируючих установках різної потужності, знижувати витрати електроенергії на власні потреби (на димососах і дуттьових вентиляторах), концентрацію й валові викиди шкідливих речовин у атмосферу.
ТІГ може бути використана на діючих і нововведених теплових агрегатах теплоенергетики, комунального й сільського господарства, на кожному підприємстві в будь-якій галузі промисловості, де паливо спалюється за допомогою пальникових пристроїв.
Технічний аспект
ТІГ була розроблена внаслідок численних досліджень і випробувань, і в 2003 р. запроваджена в промислову експлуатацію на об'єктах теплоенергетики й промислових підприємств України.
Технологія передбачає проходження повітря скрізь неоднорідне стаціонарне електричне поле і його електричну іонізацію до подачі у зону горіння. При цьому кисень, що втримується у повітрі, підвищує свою реакційну здатність і знижує енергію активації хімічних реакцій горіння. Це приводить до більш повного вигоряння палива й стабілізації процесу горіння, зниженню хімічного й механічного недопалу.
Додатково до поліпшення процесу паління зменшується й кількість повітря, що подається на горіння, і як слідство, зменшуються втрати тепла й кількість газів, які виходять в атмосферу, концентрації оксидів азоту NOx, сірки SO2, і валові викиди всіх шкідливих речовин.
У результаті Технологія інтенсифікації горіння (ТІГ) палива дозволяє котлоагрегатам працювати з дотриманням технологічних вимог, підвищеним ККД і зниженими (що наближаються до стехіометричного співвідношення) зайвинами повітря.
Економічний аспект
Промислова експлуатація й результати незалежних еколого-теплотехнічних випробувань, виконаних спеціалізованими підприємствами, підтверджують:
• збільшення ККД "брутто" котла в межах 1...3…3,6%;
• річну економію палива в межах 1...3,5 %;
• зниження видатку електроенергії на власні потреби на 0,21 % при середньому експлуатаційному навантаженні енергоблоку теплоелектростанції (ТЕС) або теплоенергоцентралі (ТЕЦ);
• висока окупність технології: 1...1…1,5 року.
Екологічний аспект. Кіотський протокол
Екологічний ефект від застосування ТІГ може бути використаний згідно умов і вимог Кіотського протоколу, ратифікованого Україною 4 лютого 2004 року. Валідація проекту технічно легко здійснювана. Особливості експлуатації дозволяють зафіксувати екологічний ефект протягом 6-8 годин роботи котла, оснащеного ТІГ.
Випробування котлоагрегатів, обладнаних пристроями ТІГ, виявили, що при номінальному завантаженні котлоагрегату:
• викиди двооксиду вуглецю (СO2) знижуються на 7-10%;
• оксидів азоту (NOx)) знижуються на 20...30…30 %;
• оксидів сірки (SO2) на 10...40…40%;
• кількість димових газів, що викидаються, на 5...10%.
Переваги ТІГ
• Технологія інтенсифікації горіння не має промислово впроваджених аналогів у світі й конкурентів у співвідношенні "витрата-результат". На відміну від ТІГ використання інших засобів інтенсифікації горіння з одержанням аналогічних результатів вимагає більших капітальних і тимчасових витрат на реконструкцію й модернізацію діючого енергетичного обладнання, промислових випробувань і апробації.
• Установки ТІГ виготовляються силами корпорації "ПромЕкономСервіс" у співробітництві з низкою науково-дослідницьких інститутів і промислових підприємств України й Росії, оснащених сучасним устаткуванням, що забезпечує високий ступінь індустріальності й технологічності їхнього виготовлення.
• Упровадження устаткування ТІГ "під ключ". Загальна тривалість робіт з упровадження ТІГ на одному котлоагрегаті становить 2-3 місяці: проектування, виготовлення, монтаж, налагодження, затвердження необхідної документації у відповідних органах. Монтаж устаткування на одному котлоагрегаті не перевищує 10 днів.
• Установка, монтаж, налагодження й пуск апаратури ТІГ може відповідно до інструкції здійснюватися силами експлуатаційного персоналу замовника.
• Установка працює в автоматичному режимі, її обслуговування не потребує від експлуатаційного персоналу спеціальної підготовки і його постійної присутності під час роботи.
• Проваджується декілька модифікацій технологічного устаткування ТІГ з урахуванням потужності паливовикористовуючих установок.
• Для керування процесом роботи котлоагрегатів і контролю за викидами шкідливих речовин в атмосферу до комплекту поставки входять стаціонарні газоаналізатори.
Устаткування
Устаткування ТІГ надійне, компактне й відповідає усім вимогам безпечної експлуатації, виготовляється силами корпорації "ПромЕкономСервіс" у співдружності з низкою науково-дослідницьких інститутів і промислових підприємств оборонного комплексу  України та Росії. Для керування топковим процесом котлоагрегатів і контролю за викидами шкідливих речовин в атмосферу до комплекту поставки входять стаціонарні газоаналізатори, по визначенню в режимному перетині вмісту оксидів вуглецю й кисню.
Схема
Схема установки пристрою ТІГ на типовому котлоагрегаті
1.  Шафи для установки високовольтного устаткування , які містять:
• високовольтний трансформатор-випрямляч, який підвищує живильну напругу і виконує перетворення перемінного струму з частотою 50 Гц у постійний струм з амплітудною напругою до 27 кВ,
• блок і пульт, призначені для контролю й індикації електричних параметрів і режимів роботи.
2.  Високовольтний термостійкий провід (до 200 °С) забезпечує подачу високої напруги на іонізуючі штахети.
3.  Металеві короби повітряпровідів.
4.  Іонізуючі штахети-електроди з витікателями спираються на спеціальні керамічні прохідні й опорні ізолятори, що витримують температуру до 600 °С.
5.  Високовольтні прохідні ізолятори.
6.  Котел.
7.  Штатний газоаналізатор вмісту О 2 і СО у димових газах режимного перетину котлоагрегату.
Технічні характеристики високовольтного устаткування ТІГ:
ПАРАМЕТР ОДИНИЦЯ ВИМІРУ ВЕЛИЧИНА
Напруга живлення перемінного струму частотою 50 Гц В 220±22
Номінальне амплітудне значення вихідної напруги постійного струму при напрузі живлення 220В та струмі навантаження 30 мА кВ от 16 до 27
Полярність вихідної напруги на з'єднувачі Uвих відносно корпуса виробу різнополярний
Струм навантаження, середнє значення мА не більш 30
Споживана потужність Вт не більш 1100
Габаритні розміри виробу, висота х ширина х глибина мм 510 х 600 х 440
Забезпечується захист від перевантажень зі струму та коротких замикань на ланцюзі вихідної напруги
Ліцензування
Застосовувана в Корпорації фінансово-правова модель заснована на операціях з об'єктами інтелектуальної (промислової) власності, і отримуванні винагороди у вигляді ліцензійних платежів (роялті).
Розмір і порядок виплат роялті визначають умовами ліцензійного договору.
Нарахування роялті здійснюється з одержуваного економічного й екологічного ефекту від застосування ТІГ.
У авторському праві ТІГ захищена Свідоцтвом №7194 на наукову розробку - "Технологія інтенсифікації горіння", виданому 27.02.2003 р., а також Свідоцтвом №10299 на наукову працю "Авторська операційна система ЅОМ", виданому 18.06.2004 р. Державним департаментом інтелектуальної власності України.
У промисловій власності ТІГ захищена патентом України № 52845 від 15.01.2003 р. на винахід пристрою підготовки окислювача до спалювання палива, міжнародними Європейськими, Євразійським патентами відповідно до процедури РСТ (міжнародна публікація ВОІВ № WO 03/102469 А1 від 11.12.2003 р.).
Loading
Головна | Корпорація «ПромЕкономСервіс» | Технології електролізерного очищення води | БАУ | ЕЛІЗ | ЕПСЕ | ЕСАРК | ТІГ | Новини та події | Фотогалерея | Контактна iнформацiя
2007-2024 © Корпорація «ПромЕкономСервіс»
Науково-технічна розробка та упровадження власних енергозберігаючих і природоохоронних технологій.
Розробка сайта - Студія web-дизайна Stoff